1r Curs de Direcció de Banda Les Alqueries

Alumnat Actiu

- Pere Molina i González

- David Gas Resina

- Juan Conill Olivares

- Juan D. Jover Piqueras

- Miguel Ferre Maestre

- Santiago Mollar Melchor

- Oscar Senen Orts

- Fernando Hernández García

© 2020   UMA

CECE Tots + IVC + Fes Cultura color.jpg

CASA DE LA MÚSICA i LA DANSA

Carrer Les Corts, 30

12539 Les Alqueries (Castelló)

Telèfon: 964511617  

uniomusicalalqueriense@gmail.com
escolademusicaalqueries@gmail.com