2n Curs de Direcció de Banda Les Alqueries

Alumnat Actiu

- Pere Molina i González

- Juan Lahuerta Alcántara

- Pedro Vte Caselles Mulet

- Juan D. Jover Piqueras

- Enrique Sapiña García

- Santiago Mollar Melchor

- Rainer Kropf

- Marcos García Barrio

© 2020   UMA

CECE Tots + IVC + Fes Cultura color.jpg

CASA DE LA MÚSICA i LA DANSA

Carrer Les Corts, 30

12539 Les Alqueries (Castelló)

Telèfon: 964511617  

uniomusicalalqueriense@gmail.com
escolademusicaalqueries@gmail.com